Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
17 Nisan 2022

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ruhsal problem yaşayan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psiko sosyal destek hizmeti veren, hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, etkin ve ulaşılabilir bir hizmetin sunan merkezdir.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Verilen Hizmetler;

 • Psikoeğitim (hastalık ve tedaviyle ilgili bilgiler, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda hasta ve yakınlarının eğitimi)
 • Sosyal Beceri Eğitimi(hastalık etkisiyle sosyal hayatın içinde yer alamayan hastaların insan ilişkilerini yeniden düzenleyecek becerilerin kazandırılması eğitimi)
 • İş-uğraş, rehabilitasyon (hastalık etkisiyle özbakım ihtiyaçlarını gidermede zorlanan ve/veya mesleki performans gösteremeyen hastalarla özbakım becerilerinin kazandırılması ve ilgi ve yeteneklerine göre belirlenecek bir alanda iş yapabilme becerisinin kazandırılması için çalışılması)
 • Bireysel danışmanlık
 • Hastaları hastalık ve tedavi, tedavinin olası yan etkileri konusunda bilgilendirmek (psiko-eğitim). 
 • Hasta yakınlarını bilgilendirmek ve hastalığın neden olduğu problemlerle başa çıkmayı öğrenmek
 • Hastanın ilgisi ve yeteneğine göre güzel sanatlar, müzik gibi alanlarda uğraşı tedavisi yaparak hastalığın neden olduğu yeti kaybını azaltmak, hastanın sosyalleşmesini sağlamak.
 • Hastayı olabildiğince hayatın içinde tutmak için rehabilite etmek, üretken hale getirmek.
 • Kayıtlı hastalar ekiple birlikte belirleyeceği program çerçevesinde merkezde günübirlik vakit geçirmek
  Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden Kimler Faydalanabilir?
  Eyüp ilçesi sınırlarında ikamet eden ve ağır ruhsal hastalık grubu içinde yer alan tanılardan birisi konmuş hastalardan merkezimize kayıt yaptıranlar faydalanabileceklerdir. Kayıt yaptırabilmek için yukarıdaki şartlara ek olarak merkezimizde hizmet vermekte olan ekibinde hastayı merkeze uygun bulması gerekir.


  Adres: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
  Alibeyköy Karadolap Mah. Vardar Bulvarı No:40 Eyüp/İSTANBUL

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)