T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesi

Misyon, Vizyon, İlkeler


    Misyonumuz
Hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti önceliğiyle bilimsel temele dayalı güvenilir, ekonomik, hızlı, kaliteli vegüler yüzlü sağlık hizmeti vermek.
    Vizyonumuz
İlçe ve bölgemizde güven temelli referans gösterilen II. basamak hizmet hastanesi olmaktır.
    Temel İlke ve Değerlerimiz
“etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı” dır.
    Kurumsal Amaç ve İlkelerimiz
STRATEJİK AMAÇ 1
İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite
STRATEJİK AMAÇ 2
İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak
STRATEJİK AMAÇ 3
Mali sürdürülebilirliği sağlamak

Stratejik Amaç

Hedef

Performans Göstergeleri

Hedef

2020

STRATEJİK AMAÇ 1

İyi yönetim-

kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı- kapasite

Hedef 1.1

İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek, kurumsallaşmayı sağlamak


SAS Yönetim ve Organizasyon Bazlı (Kurumsal Hizmetler

SKS) İzlenen Göstergelerde Başarı Oranı %
>90

Planlanan Öz Değerlendirmenin Tüm Birimlerde Gerçekleşme

Oranı%
100

Planlanan Bina Turları Gerçekleşme Oranı %

>80Yıllık Toplantı Planı Gerçekleşme Oranı %>80

Dokümantasyon Tamamlanma Oranı %

>95

Unvan ve bölüm bazlı planlı çalışma oranı %

>90Kurumsal Web Sayfası Ulaşım Sayısı>20000

Kurumsal İntranet Ulaşım Sayısı

>20000

Kurumsal Facebook Üye Sayısı

>1800

Belirlenen Risklerin Gerçekleşme Oranı %SHS PDC Oranı %>85Kişi başı verilen eğitim saati>17,5Yıllık Hizmet içi Eğitimlere Katılma Oranı %>85

Hedef1.2

Hastaneninfiziksel, teknolojik, donanımsal, hizmetaltyapısını,kapasitesiniiyileştirmek, arttırmak


Engelli Erişilebilirlik Yüzdesi %


>90

Planlanan yeni birim açma oranı%

>80

Planlanan Tadilat- İyileştirme oranı %

>80


Planlanan Dijitalize olma oranı %


>40

Aktif Olan BiyomedikalEnvanter Oranı>95

YOTA gerçekleşme Oranı %

>50


Tıbbi Atık miktarı (kg)


… kg

Ruhsat Uyum Oranı

>80

STRATEJİK AMAÇ 2

İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

Hedef2.1

Hastagüvenliğivememnuniyetseviyesini yükseltmekHastane Enfeksiyonu Oranı %

Düşen Hasta Oranı %


Cerrahi Hata Sayısı


İlaç Uygulama Hata Sayısı


Transfüzyon Hata Sayısı


Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı%Hasta hakları birimi yerinde çözüm Oranı%


Hasta memnuniyet oranı%


>90

Hedef2.2

Çalışan güvenliği ve memnuniyetseviyesini yükseltmek


Klinisyen başına poliklinik Muayene SayısıAcil Servis Hekim Başına Muayene Sayısı 24 saat


Acil Servis hemşire sayısı>30

Klinik başına hemşire sayısı5

Palyatif Bakım Hemşire Sayısı24

Y bakım I II hemşire sayısı10

Ek ödeme dağıtım oranı %

>38

Çalışan memnuniyet oranı %>75


Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olay sayısı Aylık ortalama


(Beyaz Kod)İş kazaları Sayısı (Kesici/Delici Alet Yaralanmaları, Bulaş,


diğer)

Çalışanlara yönelik Sağlık TaramalarınınTamamlanma Oranı>75Kreş açılması, Kreş Hizmet Alımı-


Yıllık Sosyal aktivite/faaliyet sayısı


5

Hedef 2.3

Sağlık hizmetinin kalite-niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamakYatak doluluk oranı(Klinikler) %> 75


Yatan Hasta vaka karması

Yatan hasta memnuniyet oranı

> 95

Yatak doluluk oranı(Yoğun Bakım) %

>75

Yoğun Bakım mortalite Oranı
Yatak doluluk oranı(Palyatif Bakım) %


> 75

Ortalama Kalış Gün Sayısı

-ABC grubu ameliyat Oranı %

>25

ABC grubu Günlük Ortalama Ameliyat Sayısı

>20Acil sevk oranı %

Acil Servis Müracaat Oranı

Acil servis hasta memnuniyet oranı

>85Günlük Açılan Ortalama Poliklinik Sayısı

>45Hastaların ortalama muayene bekleme süresi
Ayaktan hasta memnuniyet oranı

>90

LaboratuvarSonuçVermeSüresi/HormonLaboratuvarSonuçVermeSüresi/Biyopsi

MR Randevu+ Raporlamasüresi

Klinik Kalite (takip edilen) gösterge başarı oranı>85

SAS, SKS ve VerimşilikYD Sağlık Hizmetleri Bazlı İzlenen


Göstergelerde Başarı Oranı %>90

Hedef 2.4

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık

hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamakEngelli Erişilebilirlik Yüzdesi %>90

Aylık hasta ziyaret sayısı>200

TRSM hizmeti alan aktif hasta sayısı

>250

STRATEJİK AMAÇ 3

Mali sürdürülebilirliği sağlamak

Hedef  3.1

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Gelir Gerçekleştirme Oranı %

> 100

Gider GerçekleştirmeOranı %

> 100

Gelirlerin giderleri karşılama oranı %

110

Borçluluk süresi (gün)

Mevcut stok tutarı / Aylık ortalama tüketim tutarı (gün)

Enerj i Tasarruf Oranı %

5

SAS, SKS ve VerimşilikYD İdari-Mali Bazlı İzlenen


Göstergelerde Başarı Oranı %

>90