T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesi

Misyon, Vizyon, İlkeler


    Misyonumuz
Hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti önceliğiyle  bilimsel temele dayalı güvenilir, ekonomik, hızlı, kaliteli  ve güler yüzlü sağlık hizmeti vermek.
    Vizyonumuz
İlçe ve bölgemizde  güven temelli referans gösterilen hizmet hastanesi  olmak.
    Temel İlke ve Değerlerimiz
İnsana Saygı
Hasta Güvenliği
Etkin ve Etkili Hizmet
Süreklilik ve Erişebilirlik
Hakkaniyet
Değişim ve Gelişime Açık Olmak
İşbirliği ve Dayanışma
Şeffaflık
Hesap Verilebilirlik
Saygınlık, Dürüstlük, Güvenirlilik
Sağlıklı Çalışma Yaşamı
Verimlilik
    Kurumsal Amaç ve İlkelerimiz
İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite
İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak
Mali sürdürülebilirliği sağlamak