Hasta Yönlendirme
15 Kasım 2022

Laboratuar Örnek Alma (Kan, İdrar, ..)
Örnek-Kan Alma için; Örnek-Kan Alma bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 1.Kat, 2.Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat) 
Laboratuar sonuçları muayene olduğunuz poliklinik bilgisayarına gönderilecektir 
Sonuç çıktılarını 
http://www.eyupdh.saglik.gov.tr web adresinden alabilirsiniz
Kontrol muayenesi için doktorunuza saat 14.30’dan sonra müracaat ediniz.

Röntgen
Röntgen için; Röntgen bölümüne başvurunuz
(Hastane A Blok Poliklinik 2.Kat), (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)

Göz Ölçümü ve Görme Alanı

Göz Ölçümü ve Görme Alanı için; Göz Ölçümü ve Görme Alanı bölümüne başvurunuz
(Hastane A Blok Poliklinik 1.Kat)

EKG
EKG çekimi için; EKG-SFT bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 2.Kat), (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)

Solunum FonksiyonTesti-SFT 
SFT testi için; EKG-SFT bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 2.Kat)

Fizik Tedavi
Randevu ve Tedavi için; Fizik Tedavi Ünitesi bölümüne başvurunuz.

Ultrason, Doppler USG
1-Randevu alınız. 
Randevu Sekreterliği (
Hastane A Blok Poliklinik 1. Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)
2-Ultrason çekimi için; Randevu günü, Ultrason-USG bölümüne başvurunuz.
(Hastane C Blok Zemin Kat)

MR (Emar), Tomografi
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği (Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)
2-MR (Emar) - Tomografi çekimi için; Randevu günü, MR (Emar) - Tomografi bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat)

Mamografi
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği (Hastane A Blok Poliklinik 1. Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)
2-Mamografi çekimi için Randevu günü, Mamografi bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat)

Kemik Dansitometrisi
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği (Hastane A Blok Poliklinik 1. Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)
2-Kemik Dansitometrisi tetkiki için Randevu günü, Kemik Dansitometrisi bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat )

Ekokardiyografi, Eforlu EKG, RitmHolter, Tansiyon Holter
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği (Hastane A Blok Poliklinik 1. Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)
2-Tetkik için; Randevu günü, Kardiyoloji Laboratuvarına başvurunuz.
(Hastane A Blok 2. Kat)

Endoskopi (Gastroskopi, Kolonoskopi)
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği (Hastane A Blok Poliklinik 1. Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)
2-Endoskopi çekimi için; Randevu günü, Endoskopi bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat)

EG 
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği (Hastane A Blok Poliklinik 1. Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)
2-Tetkik için; Randevu günü, EEG Laboratuvarına başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat)

Odyometrik test
(Sağlık Kurulu dışında)
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği (Hastane A Blok Poliklinik 1. Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)

2-Test için; Randevu günü, Odyoloji bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 1.Kat)

Psikolog
Randevu ve test için Psikolog test bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 2.Kat) 
Patoloji
Numune vermek için Örnek Kabul bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Zemin Kat)

Sağlık Kurulu
Sağlık Kurulu Raporu Randevu ve Muayene için Sağlık Kurulu bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 1.Kat)

Yatışlar
Lütfen …/…/......, saat ...:... da ….… Blok ……………………………………………… Servisi sekreterliğine başvurunuz
Konsültasyon 
¨Genel Dahiliye ¨AnesteziAmeliyat öncesi muayene ¨………………………
Konsültasyon istenen poliklinik hasta kayıt birimine başvurunuz.

Küçük Müdahale 
Küçük Müdahale Randevu ve Tedavi için; “Küçük Müdahale” bölümüne başvurunuz. 
(Hastane A Blok Poliklinik 2.Kat), (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)

Acil Tedavi 
Acil Tedavi için; 
Acil Servis bölümüne başvurunuz.