Hasta Yönlendirme
02 Şubat 2024

LaboratuvarÖrnek  Alma  (Kan, İdrar, ...)

Örnek-Kan Alma için;  Örnek-Kan Alma bölümüne başvurunuz.

(HASTANE  → A Blok Poliklinik 1.Kat, 2.Kat)   (ALB→ 1.Kat)    (KMB→Zemin Kat) 

Laboratuvar sonuçları muayene olduğunuz poliklinik bilgisayarına gönderilecektir.    

Sonuç çıktılarını eyupdh.saglik.gov.tr web adresinden alabilirsiniz.

Kontrol muayenesi için doktorunuza saat 14.30’dan sonra müracaat ediniz.

 

Röntgen        

1-Röntgen kaydı için Röntgen bölümüne başvurunuz.

(HASTANE → A Blok Poliklinik 1.Kat, 2.Kat) (ALB→ 1.Kat) (KMB→Zemin Kat) 

2-Röntgen çekimi için;

(HASTANE → A Blok Poliklinik 1.Kat, 2.Kat) (ALB→ Zemin Kat) (KMB→Zemin Kat) 

 

EKG   

EKG çekimi için; EKG-SFT bölümüne başvurunuz.

(HASTANE → A Blok Poliklinik 2.Kat)   (ALB→ 1. Kat)    (KMB→Zemin Kat) 

 

Göz Ölçümü ve Görme Alanı          

Göz Ölçümü ve Görme Alanı için; Göz Ölçümü ve Görme Alanı bölümüne başvurunuz.

(HASTANE → A Blok Poliklinik 1.Kat) 

 

(Solunum Fonksiyon Testi) SFT

SFT testi için; EKG-SFT bölümüne başvurunuz.

(HASTANE → A Blok Poliklinik 2.Kat) 

 

UltrasonDoppler USG

1-Randevu alınız. Randevu Sekreterliği

(HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Ultrason çekimi için; Randevu günü, Ultrason-USG bölümüne başvurunuz.

 (HASTANE → C Blok Zemin Kat) (ALB→ 2. Kat)      

 

MR (Emar)BT (Tomografi)   

1-Randevu alınız.

(HASTANE → A Blok Poliklinik Bodrum Kat) (ALB→ 1. Kat) (KMB → Zemin Kat)

2-MR -BT çekimi için; Randevu günü,  MR -BT bölümüne başvurunuz.

 (HASTANE → A Blok Poliklinik Bodrum Kat)

 

Mamografi

1-Randevu alınız.

(HASTANE → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Mamografi çekimi için Randevu günü, Mamografi bölümüne başvurunuz.

 (HASTANE →A Blok Poliklinik Bodrum Kat)             

 

Kemik Dansitometrisi          

1-Randevu alınız.

(HASTANE → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Tetkik için Randevu günü, Kemik Dansitometrisi bölümüne başvurunuz.

 (HASTANE A Blok Poliklinik Bodrum Kat )    

 

Kardiyoloji Laboratuvar (1-Ekokardiyografi, ,2-Eforlu EKG, 3-Ritm Holter, 4-Tansiyon Holter)

1-Randevu alınız.

(HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Tetkik için; Randevu günü, Kardiyoloji Laboratuvarına başvurunuz.

(HASTANE  → A Blok Poliklinik  2.Kat)          

 

Endoskopi Ünitesi    (Gastroskopi, Kolonoskopi, Sigmoidoskopi)

1-Randevu alınız.

(HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Endoskopi çekimi  için; Randevu günü, Endoskopi  bölümüne  başvurunuz.

 (HASTANE  A Blok Poliklinik Bodrum Kat)    

 

EEG    

1-Randevu alınız.

(HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Tetkik için; Randevu günü,  EEG Laboratuvarına başvurunuz.

(HASTANE  → C Blok   Zemin Kat)   

 

EMG   

1-Genel tarama (Üç ekstremite)

2-Polinöropati protokolü

3-Radikülopati ve pleksusprot.

4-Tuzak nöropati protokolü

5-Rutin EMG taraması

6-Sinir iletim çalışması           

1-Randevu alınız.

(HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Tetkik için; Randevu günü,  EMG Laboratuvarına başvurunuz.

(HASTANE  → C Blok Zemin Kat)     

 

Odyometrik test

(Sağlık Kurulu dışında)          

1-Randevu alınız.

(HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Test için;  Randevu günü,  Odyoloji bölümüne başvurunuz.

(HASTANE  A Blok Poliklinik 1.Kat)   

 

Fizik Tedavi  

Ayaktan: Randevu ve Fizik Tedavi için Fizik Tedavi Ünitesi’ne başvurunuz.                       

Yataklı  : (HASTANE  B Blok   4.Kat)                                      Tel:.................................................

 

Psikolog        

Randevu ve test için Psikolog test bölümüne başvurunuz.

(Yataklı = HASTANE A Blok Poliklinik 2.Kat)   

 

Patoloji          

Numune vermek için Örnek Kabul bölümüne başvurunuz.

(HASTANE  A Blok Poliklinik Zemin Kat)

 

Sağlık Kurulu

Sağlık Kurulu Raporu Randevu ve Muayene için Sağlık Kurulu bölümüne başvurunuz.

(Hastane A Blok Poliklinik 1.Kat)

 

Yatışlar          

Lütfen …/…/......, saat ...:... da ….… Blok  ……………………………………………… Servisi sekreterliğine başvurunuz.

 

Konsültasyon

Konsültasyon Formu Doldurunuz.

* Genel Dahiliye           * AnesteziAmeliyat öncesi muayene                    * ………………………

Konsültasyon istenen poliklinik hasta kayıt birimine başvurunuz.

 

Küçük Müdahale      

Küçük Müdahale Randevu ve Tedavi için; “Küçük Müdahale”   bölümüne başvurunuz. 

(HASTANE  → A Blok Poliklinik   2.Kat)    (ALB→ 1. Kat)    (KMB→Zemin Kat) 

 

Günübirlik Tedavi    

Günübirlik Tedavi için; .....................................servisine başvurunuz.

 

Acil Tedavi 
Acil Tedavi için; 
Acil Servis bölümüne başvurunuz.