Hasta Yönlendirme
31 Ekim 2017

Laboratuar Örnek Alma (Kan, İdrar, ..)
Örnek-Kan Alma için; Örnek-Kan Alma bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 1.Kat, 2.Kat) (Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat) 
Laboratuar sonuçları muayene olduğunuz poliklinik bilgisayarına gönderilecektir 
Sonuç çıktılarını http://www.eyupdh.saglik.gov.tr web adresinden alabilirsiniz
Kontrol muayenesi için doktorunuza saat 14.30’dan sonra müracaat ediniz.

Röntgen
Röntgen için; Röntgen bölümüne başvurunuz
(Hastane A Blok Poliklinik 1.Kat, 2.Kat), (Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği 3. Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)

EKG
EKG çekimi için; EKG-SFT bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 2.Kat), (Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)

Solunum FonksiyonTesti-SFT 
SFT testi için; EKG-SFT bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 2.Kat)

Fizik Tedavi
Randevu ve Tedavi için; Fizik Tedavi Ünitesi bölümüne başvurunuz.
(Hastane B Blok 4.Kat)

Ultrason, Doppler USG
1-Randevu alınız. 
Randevu Sekreterliği Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat
2-Ultrason çekimi için; Randevu günü, Ultrason-USG bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Zemin Kat), (Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği 3.Kat)

MR (Emar), Tomografi
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat
2-MR (Emar) - Tomografi çekimi için; Randevu günü, MR (Emar) - Tomografi bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat)

Mamografi
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat
2-Mamografi çekimi için Randevu günü, Mamografi bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat)

Kemik Dansitometrisi
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat
2-Kemik Dansitometrisi tetkiki için Randevu günü, Kemik Dansitometrisi bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat )

Ekokardiyografi, Eforlu EKG, Ritm Holter, Tansiyon Holter
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat
2-Tetkik için; Randevu günü, Kardiyoloji Laboratuvarına başvurunuz.
(Hastane B Blok Ek Poliklinik Zemin Kat)

Endoskopi (Gastroskopi, Kolonoskopi)
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat
2-Endoskopi çekimi için; Randevu günü, Endoskopi bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat)

EEG 
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat
2-Tetkik için; Randevu günü, EEG Laboratuarına başvurunuz.
(Hastane B Blok Poliklinik 1.Kat)

Odyometrik test
(Sağlık Kurulu dışında)
1-Randevu alınız.
Randevu Sekreterliği Hastane A Blok Poliklinik Bodrum Kat Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat
2-Test için; Randevu günü, Odyoloji bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 1.Kat)

Psikolog
Randevu ve test için Psikolog test bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 2.Kat), (Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat ) 
Patoloji
Numune vermek için Örnek Kabul bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik Zemin Kat)

Sağlık Kurulu
Sağlık Kurulu Raporu Randevu ve Muayene için Sağlık Kurulu bölümüne başvurunuz.
(Hastane A Blok Poliklinik 1.Kat)

Yatışlar
Lütfen …/…/......, saat ...:... da ….… Blok ……………………………………………… Servisi sekreterliğine başvurunuz
Konsültasyon 
Genel Dahiliye AnesteziAmeliyat öncesi muayene ………………………
Konsültasyon istenen poliklinik hasta kayıt birimine başvurunuz.

Küçük Müdahale 
Küçük Müdahale Randevu ve Tedavi için; “Küçük Müdahale” bölümüne başvurunuz. 
(Hastane A Blok Poliklinik 2.Kat), (Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği Zemin Kat) (Kemerburgaz Semt Polikliniği Zemin Kat)

Acil Tedavi 
Acil Tedavi için; 
Acil Servis bölümüne başvurunuz.