Hasta Yönlendirme
13 Nisan 2023

LaboratuarÖrnek  Alma  (Kan, İdrar, ..)

Örnek-Kan Alma için;  Örnek-Kan Alma bölümüne başvurunuz.

(HASTANE  → A Blok Poliklinik 1.Kat, 2.Kat)   (ALB→ 1. Kat)    (KMB→Zemin Kat) 

Laboratuvar sonuçları muayene olduğunuz poliklinik bilgisayarına gönderilecektir                             

Sonuç çıktılarını eyupdh.saglik.gov.tr web adresinden alabilirsiniz.

Kontrol muayenesi için doktorunuza saat 14.30’dan sonra müracaat ediniz.                               

 

PCR    

Zemin Kat Acil Numune Kayıt bankosuna başvurunuz. (HASTANE  → A Blok Acil Zemin Kat)

Sonuçlarınızı, E nabız dan alabilirsiniz.

 

Röntgen        

Röntgen kaydı için Röntgen bölümüne başvurunuz. (ALB→ 1 Kat)

Röntgen çekimi için; (HASTANE → A Blok Poliklinik 2.Kat) (ALB→ 2 Kat) (KMB→Zemin Kat) 

 

EKG   

EKG çekimi için; EKG-SFT bölümüne başvurunuz.

(HASTANE → A Blok Poliklinik 2.Kat)   (ALB→ 1. Kat)    (KMB→Zemin Kat) 

 

Göz Ölçümü ve Görme Alanı          

Göz Ölçümü ve Görme Alanı için; Göz Ölçümü ve Görme Alanı bölümüne başvurunuz.

(HASTANE → A Blok Poliklinik 1.Kat) 

 

(Solunum Fonksiyon Testi) SFT    

SFT testi için; EKG-SFT bölümüne başvurunuz.

(HASTANE → A Blok Poliklinik 2.Kat) 

 

UltrasonDoppler USG

1-Randevu alınız. Randevu Sekreterliği (HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Ultrason çekimi için; Randevu günü, Ultrason-USG bölümüne başvurunuz.

 (HASTANE → C Blok Zemin Kat) (ALB→ 2. Kat)      

 

MR (Emar)BT (Tomografi)   

1-Randevu alınız. (HASTANE → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat) (KMB → Zemin Kat)

2-MR -BT çekimi için; Randevu günü,  MR -BT bölümüne başvurunuz.

 (HASTANE → A Blok Poliklinik Bodrum Kat)

Mamografi

1-Randevu alınız. (HASTANE → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Mamografi çekimi için Randevu günü, Mamografi bölümüne başvurunuz.

 (HASTANE →A Blok Poliklinik Bodrum Kat)             

 

Kemik Dansitometrisi          

1-Randevu alınız. (HASTANE → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2- Tetkik için Randevu günü, Kemik Dansitometrisi bölümüne başvurunuz.

 (HASTANE A Blok Poliklinik Bodrum Kat )    

 

Kardiyoloji Laboratuvar (1-Ekokardiyografi, ,2-Eforlu EKG, 3-Ritm Holter, 4-Tansiyon Holter)

1-Randevu alınız. (HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Tetkik için; Randevu günü, Kardiyoloji Laboratuvarına başvurunuz.

(HASTANE  → A Blok Poliklinik  2.Kat)          

 

Endoskopi Ünitesi    (Gastroskopi, Kolonoskopi, Sigmoidoskopi)

1-Randevu alınız. (HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Endoskopi çekimi  için; Randevu günü, Endoskopi  bölümüne  başvurunuz.

 (HASTANE  A Blok Poliklinik Bodrum Kat)    

 

EEG    

1-Randevu alınız. (HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Tetkik için; Randevu günü,  EEG Laboratuarına başvurunuz.

( HASTANE  → C Blok   Zemin Kat)   

 

EMG   

1-Genel tarama (Üç ekstremite)

2- Polinöropati protokolü

3- Radikülopati ve pleksusprot.

4- Tuzak nöropati protokolü

5- Rutin EMG taraması

6- Sinir iletim çalışması           

1-Randevu alınız. (HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Tetkik için; Randevu günü,  EMG Laboratuarına başvurunuz.

( HASTANE  → C Blok Zemin Kat)     

 

Odyometrik test

(Sağlık Kurulu dışında)          

1-Randevu alınız. (HASTANE  → A Blok Poliklinik 1. Kat) (ALB→ 1. Kat)    (KMB → Zemin Kat)

2-Test için;  Randevu günü,  Odyoloji bölümüne başvurunuz.

(HASTANE  A Blok Poliklinik 1.Kat)   

 

Fizik Tedavi  

Ayaktan : Randevu ve Fizik Tedavi için Fizik Tedavi Ünitesi’ne başvurunuz.                       

Yataklı  : ( HASTANE  B Blok   4.Kat)                                      Tel .................................................

 

Psikolog        

Randevu ve test için Psikolog test bölümüne başvurunuz.

( Yataklı = HASTANE A Blok Poliklinik 2.Kat)   

 

Patoloji          

Numune vermek için Örnek Kabul bölümüne başvurunuz.

(HASTANE  A Blok Poliklinik Zemin Kat)

 

Sağlık Kurulu

Sağlık Kurulu Raporu Randevu ve Muayene için Sağlık Kurulu bölümüne başvurunuz.

(Hastane A Blok Poliklinik 1.Kat)

 

Yatışlar          

Lütfen …/…/......, saat ...:... da ….… Blok  ……………………………………………… Servisi sekreterliğine başvurunuz.

 

Konsültasyon

Konsültasyon Formu Doldurunuz      

Genel Dahiliye      AnesteziAmeliyat öncesi muayene            ………………………

Konsültasyon istenen poliklinik hasta kayıt birimine başvurunuz.

 

Küçük Müdahale      

Küçük Müdahale Randevu ve Tedavi için; “Küçük Müdahale”   bölümüne başvurunuz. 

 (HASTANE  → A Blok Poliklinik   2.Kat)    (ALB→ 1. Kat)    (KMB→Zemin Kat) 

 

Günübirlik Tedavi    

Günübirlik Tedavi için;       .....................................servisine başvurunuz.

 

Acil Tedavi 
Acil Tedavi için; 
Acil Servis bölümüne başvurunuz.