İnsan Kaynakları
02 Şubat 2024

İŞE ALIM SÜRECİ

   İnsan kaynakları politikaları, katılımı, ekip çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimliliği destekleyerek, çalışanların tercih ettiği, etkin ve mutlu olduğu, sadakatle bağlandıkları bir ortam yaratmak ve bunu sürekli kılmak anlayışı üzerine kurulmuştur. Çalışanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek şekilde herkesin katılımıyla tasarlamayı, kurmayı, geliştirmeyi ve uygulama sonuçlarını çalışanlarıyla paylaşmayı ilke edinmekte ayrıca insan kaynakları politikalarının uygulanmasında performans değerlendirme sistemini en önemli konulardan biri olarak benimsemektedir.
Hastanemiz personel ihtiyaçlarını Sağlık Bakanlığı, Kamu Personeli Seçme Sınavı ile sağlık kuruluşlarına personel temin etmektedir. Yeterli puanı alan sağlık elemanı (Doktor, Hemşire, Laborant, Fizik tedavi, Sağlık Memuru, Bakıcı, Hizmetli vb) belirtilen kadrolara atanmaktadırlar. Ayrıca bu kadrolara sözleşmeli statüde memurlarda alınmaktadır.
Hizmet Alım Personeli kapsamında Yemekhane Personeli firma tarafından karşılanmaktadır. 
       Yemekhane personeli başvurusu için, cv doldurularak firma sorumlusuna bırakılır. Teknik şartname içeriğine göre kontrol edilerek uygunluk durumuna bakılır. Halk eğitimden alınan hijyen belgesi olması gereklidir.

   Tüm işe başlayan çalışanlarımıza öncelikle Eğitim Sorumlusu tarafından hastanemizin genel olarak tanıtıldığı Genel Uyum Eğitimi verilmektedir. Bu eğitim ile çalışanın hastaneyi yakından tanıması, Kurumsal Amaç ve Hedefleri, Temel ilke ve değerleri ile birlikte ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanmaktadır. Genel Uyum Eğitiminin ardından görev yapacağı bölüm sorumlusu tarafından Bolum Uyum Eğitimi programı uygulanmaktadır. Burada ise çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir.

STAJ SÜRECİ

   Staj işlemleri için önce İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekmektedir. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün uygun görmesi koşuluyla Hastanemizde staja başlayabilirler.

STAJ İŞLEMLERİ AKIŞ PLANI

Tüm staj başvuruları İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Tescil Birimine yapılır.

 

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi yazı ile bildirilen stajyer öğrenciler staj için hastanemize başvurur.

 

Her stajyerin staja başlamadan en az bir hafta öncesine kadar Eğitim Birimine staj için gerekli evraklarını eksiksiz bir şekilde teslim etmesi gerekir. Stajyerlerin stajın ilk günü başlayış yaptırmak için tekrar Eğitim Birimine uğramaları gerekmektedir.

 

İSTENEN EVRAKLAR;

1.Eyüpsultan Devlet Hastanesi Öğrenci Kabul Belgesi (Tıklayınız)

2.Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi (Tıklayınız)

3.Klinik Uygulama/Staj Yapacaklar için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Formu (Tıklayınız)

4.Kimlik Fotokopisi

5.Heyet Raporu veya Tek Hekim Raporu(Kurumumuzda rapor çıkarttırmak için 1 adet öğrenci belgesi ile Eğitim Birimine gelinmesi gerekmektedir.)

 

·İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde ilk defa staja başlayacak öğrencilerin staj kabullerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’ ya da Hastanede staj yapabilir, staj yapması uygundur” ibaresi ile birlikte prosedürün Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler başlıklı bölümünde yer alan tetkiklerin (Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı ile) neticelerini de içeren Tek Hekim Raporu (İşyeri Hekimi, Tabip, Uzman Tabip) aranır.

·Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler;

ØHBsAg, anti-HBs , anti-HCV, anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan grubu sonuçları,

ØAkciğer grafisi, anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre ek tetkikler istenebilir.

ØAile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı

·Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Diğer Belgeler;

ØMikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; tetkiklere ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları.

ØBeslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencileri; istenen belgelere ek olarak “Hijyen Eğitimi Belgesi” fotokopisi ya da transkript dökümü

ØTıbbi Görüntüleme Bölümü Öğrencileri: istenen belgelere ek olarak “Radyasyon Güvenliği Eğitim Belgesi” fotokopisi ya da transkript dökümü ve mutlaka DOZİMETRE olmalıdır.

6.Aşı Kartı Fotokopisi (Hepatit B ve Tetanoz Aşısı)

·Hepatit-B aşı kartı fotokopisi(Anti-HBS sonucunuz eğer 10 değerinin altında ise yani sonuç negatif ise mutlaka Hepatit-B aşısı olunması gerekir. Eğer değeriniz 10 ve üzerinde ise pozitiftir. Aşı yaptırmanıza gerek yoktur, Anti-HBS sonuç çıktısını getirmeniz yeterlidir.)

·Tetanoz aşı kartı fotokopisi (son 5 yıl içerisinde aşı olmuş olmanız gereklidir.)

7.Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli olmalı)

8.Staj Sözleşmesi

·Lise öğrencileri için staj sözleşmesi (Tıklayınız)

·Üniversite/Yüksekokul öğrencileri için staj sözleşmesi (Tıklayınız)

9.SGKİşe Giriş Bildirgesi (Yeni tarihli olmalı, eski tarihli bildirgesi devam ediyor ise okul tarafından “sigortası halen devam etmektedir” ibaresi eklenip imzalanmalıdır.)

10.“İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi” fotokopisi ya da o dersi içeren “transkript dökümü”

 

Başlayışı yapılan stajyerlere Hastane Tanıtımı ve Oryantasyon Eğitimi verilerek, çalışacağı birimin sorumlusuna yönlendirilir.

 

Maaş ödemesi için her ayın son günü Eğitim Birimi tarafından imza föylerinden devamsızlıklar belirlenerek Maaş Birimine bildirimi yapılır.