İnsan Kaynakları
18 Mart 2019

İŞE ALIM SÜRECİ

   İnsan kaynakları politikaları, katılımı, ekip çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimliliği destekleyerek, çalışanların tercih ettiği, etkin ve mutlu olduğu, sadakatle bağlandıkları bir ortam yaratmak ve bunu sürekli kılmak anlayışı üzerine kurulmuştur. Çalışanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek şekilde herkesin katılımıyla tasarlamayı, kurmayı, geliştirmeyi ve uygulama sonuçlarını çalışanlarıyla paylaşmayı ilke edinmekte ayrıca insan kaynakları politikalarının uygulanmasında performans değerlendirme sistemini en önemli konulardan biri olarak benimsemektedir.
Hastanemiz personel ihtiyaçlarını Sağlık Bakanlığı, Kamu Personeli Seçme Sınavı ile sağlık kuruluşlarına personel temin etmektedir. Yeterli puanı alan sağlık elemanı (Doktor, Hemşire, Laborant, Fizik tedavi, Sağlık Memuru, Bakıcı, Hizmetli vb) belirtilen kadrolara atanmaktadırlar. Ayrıca bu kadrolara sözleşmeli statüde memurlarda alınmaktadır.
Hizmet Alım Personeli kapsamında Yemekhane Personeli firma tarafından karşılanmaktadır. 
       Yemekhane personeli başvurusu için, cv doldurularak firma sorumlusuna bırakılır. Teknik şartname içeriğine göre kontrol edilerek uygunluk durumuna bakılır. Halk eğitimden alınan hijyen belgesi olması gereklidir.

   Tüm işe başlayan çalışanlarımıza öncelikle Eğitim Sorumlusu tarafından hastanemizin genel olarak tanıtıldığı Genel Uyum Eğitimi verilmektedir. Bu eğitim ile çalışanın hastaneyi yakından tanıması, Kurumsal Amac ve Hedefleri, Temel ilke ve degerleri ile birlikte ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanmaktadır. Genel Uyum Egitiminin ardından görev yapacağı bölüm sorumlusu tarafindan Bolum Uyum Egitimi programı uygulanmaktadır. Burada ise çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir.

STAJ SÜRECİ

   Staj işlemleri için önce İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekmektedir. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nünuygun görmesi koşuluyla Hastanemizde staja başlayabilirler.

STAJ İŞLEMLERİ AKIŞ PLANI


---> Tüm stajyerlere Eğitim Birimi tarafından Hastane Tanıtımı ve Oryantasyon Eğitimi verilir.

---> Tüm Staj başvuruları İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimine yapılır.

---> İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kabul listeleri resmi yazı ile bildirilen stajyer öğrenciler staj için hastanemize başvurur.

---> Her stajyerin stajının başladığı ilk gün Eğitim Birimi tarafından kimlik kontrolü yapılır, staj için gerekli evrakları ile birlikte çıkartılan Aylık Devam İmza Föyüne başlayış imzası  alınır.

---> İstenen Evraklar:
          1. Kimlik Fotokopisi 
          2. Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi ( raporunda belirtilmemiş ise seroloji testleri sonuçları)
          3. Öğrenci Belgesi
          4. SGK Durum Belgesi 
          5. Zorunlu Staj Başvuru Formu (Okuldan alınacak) 
          6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi Fotokopisi (varsa) Tıbbi Görüntüleme Bölümü Öğrencileri ilave olarak dozimetre ve Radyasyon Güvenliği Eğitim Belgesi Fotokopisi vermelidir.

---> Başlayışı yapılan stajyerlere Hastane Tanıtımı ve Oryantasyon Eğitimi verilerek, çalışacağı birimin sorumlusuna yönlendirilir.

---> Maaş ödemesi için her ayın son günü Eğitim Birimi tarafından Aylık Devam İmza Föylerinden devamsızlıklar belirlenerek Maaş Birimine bildirilir.