Hizmet Verilen Klinikler, Poliklinikler, Tetkikler
15 Kasım 2022

Hizmet Verilen Klinikler (Yataklı Tedavi)

 • Yoğun Bakım
 • Palyatif Bakım
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Genel Cerrahi
 • Genel Dahiliye
 • Göğüs Cerrahi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Kardiyoloji
 • Kulak Burun Boğaz
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Üroloji

Hizmet Verilen Poliklinikler (Ayaktan Tedavi)

Poliklinikler*

Hastane  
Merkez Poliklinik

Alibeyköy Semt Polikliniği

Kemerburgaz
Semt Polikliniği

Anestezi

 √  

Beyin ve Sinir Cerrahisi

   

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   

Deri ve Zührevi Hastalıkları

   

Ağız ve Diş Sağlığı

   

Enfeksiyon Hastalıkları

   

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

   

Genel Cerrahi

   

Genel Dahiliye

   

Göğüs Cerrahi

   

Göğüs Hastalıkları

   

Göz Hastalıkları

   

Kadın Hastalıkları ve Doğum

   

Kalp Damar Cerrahisi

   

Kardiyoloji

   

Kulak Burun Boğaz

   

Nöroloji

   

Ruh sağlığı ve Hastalıkları

   

Ortopedi ve Travmatoloji

   

Üroloji

   

Genel Poliklinik

  
    

 *Hastane yönetimi, ihtiyaç, izin, doktor sayısı ve diğer yönetsel sebeplerden dolayı hizmet verilen polikliniklerde değişiklik yapabilir. Hizmet verilen güncel poliklinikler ve hekimleri www.eyupdh.saglik.gov.tr web adresi DOKTOR ÇALIŞMA PLANLARI menüsünden öğrenebilirsiniz.

Hastanemizde Yapılan Tetkikler

Görüntüleme

 • Röntgen
 • Tomografi
 • Manyetik Rezonans-MR
 • Mamografi
 • Ultrason-USG
 • Dopler USG
 • Kemik Dansitometrisi

Laboratuvarlar

 • Biyokimya
 • Mikrobiyoloji
 • Patoloji

Endoskopi

 • Gastroskopi
 • Kolonoskopi

EKO (Ekokardiyografi), Eforlu EKG, Tansiyon HOLTER
EKG (Elektrokardiyogram)
SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
EEG (Elektroansefalogram)
Odyometre
Psikoloji testleri
Semt polikliniklerimizde yapılamayan tetkikleriniz yapılan randevu planlaması sonrası hastanemizde yapılmaktadır. 

Diğer Hizmetler
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi