Misyon, Vizyon, İlkeler
15 Nisan 2022

    Misyonumuz
Hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti önceliğiyle bilimsel temele dayalı güvenilir, ekonomik, hızlı, kaliteli vegüler yüzlü sağlık hizmeti vermek.
    Vizyonumuz
İlçe ve bölgemizde güven temelli referans gösterilen II. basamak hizmet hastanesi olmaktır.
    Temel İlke ve Değerlerimiz
“etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı” dır.
   
       Kurumsal Amaç ve Hedefler
Stratejik Amaç 1;
İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite
       Hedef 1.1
İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek, kurumsallaşmayı sağlamak
       Hedef 1.2
Hastanenin fiziksel, teknolojik, donanımsal, hizmet altyapısını, kapasitesini iyileştirmek, arttırma
Stratejik Amaç 2;
İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak
       Hedef 2.1
Hasta güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek
       Hedef 2.2
Çalışan güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek
       Hedef 2.3
Sağlık hizmetinin kalite-niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak
       Hedef 2.4
Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak
Stratejik Amaç 3;
Kamu sağlık tesislerinde, sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak
       Hedef 3.1
Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak