Misyon, Vizyon, İlkeler
28 Şubat 2023

Misyonumuz

Hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti önceliğiyle bilimsel temele dayalı güvenilir, ekonomik, hızlı, kaliteli vegüler yüzlü sağlık hizmeti vermek.

Vizyonumuz

İlçe ve bölgemizde güven temelli referans gösterilen II. basamak hizmet hastanesi olmaktır

Temel İlke ve Değerlerimiz

“etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği,  hakkaniyet,  hasta odaklılık, uygunluk,  zamanlılık, süreklilik,  insana saygı” dır.

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

STRATEJİK AMAÇ 1

İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite

STRATEJİK AMAÇ 2

İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

STRATEJİK AMAÇ 3

Mali sürdürülebilirliği sağlamak