Yerleşim Planı
02 Şubat 2024

Kat

A BLOK

B BLOK

C BLOK

D BLOK

 

4

B4a –

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ünitesi

Eczane

Medikal Depo

Tıbbi Sarf Ofis

Kanser Kayıt

TGAP - Bilgi İşlem (Donanım)

 

 

 

B4b – Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Servisi

Göz Hastalıkları Servisi

 

3

Mutfak-Yemekhane
Konferans/Toplantı Salonu

B3a – B3b

Palyatif Bakım Merkezi

Başhekim
Başhekim Yardımcıları
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Müdür Yardımcısı

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Klinik Mühendislik Hizmetleri

HAP Birimi
Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Ve Verimlilik

Ölçme Değerlendirme, İzleme

Kanser Kayıt

Halkla İlişkiler

Kurumsal İletişim

Basın İletişim

Bilgi Edinme

 

 

2

Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 Polikliniği

Genel Dahiliye 1,2,3,4 Polikliniği

Nöroloji 1,2 Polikliniği

Örnek - Kan Alma 2

Röntgen 2

Genel Poliklinik

Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği

Üroloji 1,2 Polikliniği

Psikiyatri 1,2 Polikliniği

Psikolog

Kardiyoloji 1-2 Polikliniği

Diş Hastalıkları 2 Polikliniği

EKG - SFT

Kardiyoloji Laboratuarı – Eforlu EKG, Holter

Hasta Hakları Birimi

WC

B2a –

Ortopedi ve Travmatoloji Servisi

Üroloji Servisi

Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi

Diş Hastalıkları Servisi

İnsan Kaynakları
Evrak Servisi
Gider Tahakkuk
Satın Alma
Fatura Servisi
Biyomedikal Depo
Ayniyat Depo

 

 

B2b –

Göğüs Cerrahi Servisi

Genel Cerrahi Servisi

Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi

Kulak Burun Boğaz Servisi

 

1

Mamografi Ultrason Randevu Sekreterliği

Ortopedi ve Travmatoloji 1,2 Polikliniği

Genel Cerrahi 1,2,3 Polikliniği

Beyin ve Sinir Cerrahisi 2 Polikliniği

Muayene - Müdahale (Pansuman - Alçı)

Göz Hastalıkları 1,2 Polikliniği

Örnek - Kan Alma 1

Göz Ölçümü ve Görme Alanı

Röntgen 1

Başhekim Yardımcısı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1,2 Polikliniği

Kulak Burun Boğaz 1,2 Polikliniği

Poliklinik - Sorumlu Hemşire

Odiometri

Poliklinik - Sorumlu Hekim İmza-Onay

Göğüs Cerrahisi 1 Polikliniği

Beslenme ve Diyetetik Polikliniği

Sağlık Kurulu - Rapor

Vezne

WC

B1a –

Çocuk Hastalıkları Servisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum /Doğumhane

Servisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum 1,2 Polikliniği
Göğüs Cerrahisi 2 Polikliniği
Çocuk Hastalıkları 1,2,3 Polikliniği
Cildiye Polikliniği

Diş Hastalıkları 1 Polikliniği

Enfeksiyon Hastalıkları 1 Polikliniği

 

 

B1b –

Genel Dahiliye Servisi

Kardiyoloji Servisi

Göğüs Hastalıkları Servisi

Enfeksiyon Hastalıkları Servisi

Nöroloji Servisi

 

Z

Laboratuvarlar (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji)

Transfüzyon Merkezi

Acil Servis

Poliklinik Çıkış Kapı

Bza –

Genel Yoğun Bakım

Ultrason 1,2

Aşı Odası

EEG – EMG

Bilgi İşlem (Yazılım)

Anestezi (Ameliyat Öncesi Muayene) Polikliniği

Tıbbi

Arşiv

 

Bzb –

Acil Servis - KBRN

 

B1

Endoskopi

Manyetik Rezonans (MR)

Tomografi

Randevu-Çekim-Sonuç

Mamografi

Kemik Danstometri

Mescit, Depolar, Morg
Teknik Servis

Bba –

Ameliyathane

 

 

 

Bbb –

Merkezi Sterilizasyon

Medikal Depo

Tıbbi Sarf Depo

 

GENEL ÇEVRE OTOPARK

Hastane Yerleşim Planı - Giriş Panolar

 

Kat

ALİBEYKÖY SEMT POLİKLİNİĞİ

KEMERBURGAZ SEMT POLİKLİNİĞİ

2

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)

Psikiyatri Polikliniği

Genel Dahiliye 1,2 Polikliniği

Beslenme ve Diyetetik Polikliniği

Ultrason

Wc

1

Genel Cerrahi 1,2 Polikliniği

Küçük Müdahale - Pansuman

Göz Hastalıkları 1,2 Polikliniği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1,2 Polikliniği

Ortopedi ve Travmatoloji 1,2 Polikliniği

Üroloji 1 Polikliniği

Odiometri

Kadın Hastalıları ve Doğum 1,2 Polikliniği

EKG-Enjeksiyon-Müşade

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği

Örnek Kan Alma

Göğüs Hastalıları Polikliniği

Wc

Genel Dahiliye Polikliniği
Genel Cerrahi Polikliniği
Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

Emzirme - Bebek Bakım Odası
Göz Hastalıkları Polikliniği
Diş Hastalıkları Polikliniği
Kulak Burun Boğaz Polikliniği

Wc

Z

Röntgen

Bilgi İşlem Server Odası

Wc

Sorumlu Hekim

Genel Poliklinik
Röntgen

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Örnek - Kan Alma
Acil Müdahale Odası
EKG-Enjeksiyon

Vezne – Rapor
Randevu Sıra Sekreterliği