Yerleşim Planı
15 Kasım 2022


Kat

A BLOK

B BLOK

C BLOK

D BLOK

4

Nöroloji Servisi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi

 

 

3

Mutfak-Yemekhane
Toplantı Salonu

Palyatif Bakım Merkezi

 

Başhekim
Başhekim Yardımcıları
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Müdür Yardımcısı

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Klinik Mühendislik Hizmetleri

HAP Birimi
Kalite Yönetim Direktörü

 

2

Beyin ve Sinir Cerrahisi 1,2 Polikliniği
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1,2 Polikliniği
Genel Dahiliye 1, 2, 3,4 Polikliniği
Göğüs Hastalıkları Polikliniği
Nöroloji 1,2 Polikliniği
Kardiyoloji 1,2 Polikliniği
Kardiyoloji Laboratuarı – Eforlu EKG, Holter

Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği
Psikiyatri 1,2 Polikliniği
Psikolog
Hasta Hakları Birimi

Röntgen 2
EKG-SFT
Örnek Kan Alma 2

Beyinve Sinir Cerrahisi Servisi
Ortopedive Travmataloji Servisi
Üroloji Servisi

Genel Cerrahi Servisi

Göğüs Cerrahisi Servisi
Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi

Kulak Burun Boğaz Servisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi

Göz HastalıklarıServisi

İnsan Kaynakları
Evrak Servisi
Gider Tahakkuk
Satın Alma
Fatura Servisi
Biyomedikal Depo
Ayniyat Depo

 

1

Göz Hastalıkları 1,2 Polikliniği
Genel Cerrahi 1,2,3 Polikliniği
Anestezi (Ameliyat öncesi Mua.) Polikliniği
Ortopedi ve Travmatoloji 1,2 Polikliniği
Üroloji 1,2 Polikliniği
Göğüs Cerrahisi 1 Polikliniği
Kulak Burun Boğaz 1,2 Polikliniği
Odiometri
Bilgi İşlem
Diyetisyen Polikliniği
Sağlık Kurulu - Rapor

Vezne
Sorumlu Hekim İmza-Onay
Sorumlu Hemşire
Göz Ölçümü ve Görme Alanı
Örnek Kan Alma 1

Mamografi Ultrason Randevu

Genel Dahiliye Servisi
Göğüs Hastalıkları Servisi
Enfeksiyon Hastalıkları Servisi
Kardiyoloji Servisi
PsikiyatriServisi

Çocuk Hastalıkları Servisi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 1,2,3 Polikliniği
Göğüs Cerrahisi 2 Polikliniği
Çocuk Hastalıkları 1,2,3 Polikliniği
Cildiye Polikliniği

Diş Hastalıkları Polikliniği

 

Z

Laboratuarlar - Patoloji
Transfüzyon Merkezi

Acil Servis

Yoğun Bakım

Ultrason

 

Kalite Ve Verimlilik

Ölçme Değerlendirme, İzleme

Kanser Kayıt

Halkla İlişkiler

Kurumsal İletişim

Basın İletişim

Bilgi Edinme

ARŞİV

B1

Endoskopi
MR, Tomografi
Randevu-Çekim-Sonuç
Mescit, Depolar, Morg
Teknik Servis

Ameliyathane
Merkezi Sterilizasyon

 

 

 

Kat

ALİBEYKÖY SEMT POLİKLİNİĞİ

KEMERBURGAZ SEMT POLİKLİNİĞİ

2

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)

1

Sorumlu Hekim

Genel Cerrahi Polikliniği

Göz Hastalıkları Polikliniği

Genel Dahiliye Polikliniği

Psikiyatri Polikliniği

Odiometri

Kadın Hastalıları ve Doğum

EKG-Enjeksiyon

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği

Örnek Kan Alma

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği

Kardiyoloji Polikliniği

Göğüs Hastalıları Polikliniği

Psikiyatri Polikliniği

Genel Dahiliye Polikliniği

Cildiye Polikliniği

Nöroloji Polikliniği

Çocuk Hastalıkları Polikliniği

Genel Dahiliye Polikliniği
Genel Cerrahi Polikliniği
Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
Göz Hastalıkları Polikliniği
Diş Hastalıkları Polikliniği
Çocuk Hastalıkları Polikliniği
Kulak Burun Boğaz Polikliniği

Z

Evde Sağlık Hizmetleri

Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği
Genel Poliklinik
Röntgen
Örnek - Kan Alma
Acil Müdahale Odası
Vezne
Randevu Sıra Sekreterliği
Danışma