Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
02 Şubat 2024

 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun  en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığın arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

 Birim, Çalışan Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak;

  • --> Çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini kabul eder.
  • --> Başvuruları değerlendirir, sağlık çalışanlarının güvenli ve huzurlu ortamlarda hizmet verebilmesi için gerekli düzeltici / önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunur.
  • --> Bir sağlık çalışanının fiziksel veya sözel şiddete uğraması durumunda, olaya ilişkin beyaz kod bildirim formu, kamera kayıtlarının olduğu CD vb ek kanıtları da toplayarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli suç duyurusunda bulunur  ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili personele hukuki destek verilmesi için  gerekli yazışmaları planlar.
  • --> Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

    Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
    0(212) 417 29 00 / 1136
    B Blok Kat:1