Akılcı İlaç Kullanım Politikamız
31 Ekim 2017

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır.

Bunlardan biri gereksiz ve yanlış tüketime bağlı sorunlardır ki, bu sorunların başında antibiyotiklere direnç gelişimi gelmektedir.

Bir diğer boyutu ekonomik sorunlardır; yüksek ilaç harcamaları sosyal güvenlik kurumlarına ağır bir yük getirmekte, geri ödemede ciddi ödeme sıkıntılarına yol açmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır.

Alınan doğrudan önlemler yanında, dolaylı önlemlerden biri olarak “Akılcı İlaç Kullanımı” uygulamalarıdır. 

Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre akılcı ilaç kullanımı; “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” dir.

DSÖ bu tanımı doğrultusunda hastanemizin akılcı ilaç kullanım politikası belirlenmiştir.

Akılcı ilaç kullanımı politikalarımız;

• Temel tedavi yaklaşımları öncelemesini,

• Doğru tanıya,kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine uygunluğunu,

• Uygun süre, dozaj  ve yoldan kullanılan uygun ilacın seçilmesini,

• Yan etkilerin ve hastanın uyumunun  izlemesi ve  tedavi başarısının değerlendirilmesini,

• Birden çok ilaç kullanılacaksa etkileşimlerinin değerlendirilmesini,

• Tasarlanan tedavinin gerçekleşebilirliğinin, ilacın mâliyetinin ve kolayca sağlanabilmelerinin  dikkate alınmasını,

 kapsar, ve;

Hekimlerimiz, hastasında tespit ettiği klinik tablonun semptomlarına ve mümkünse patogenezine ve daha az ihtimalle etiyolojisine yönelik etkili ilaçları binlerce sayıda bir ilaç ormanından seçerek  tedavisini uygular.

 T.C. SGK AKILCI İLAÇ KULLANIMI 

 T.C. SB AKILCI İLAÇ KULLANIMI