Ameliyathane - Anesteziyoloji
02 Kasım 2017

Hasta Güvenliğini hedefleyen Sterilizasyon sistemi, hepafiltreli havalandırma sistemi ve kullanılan anestezi ve cerrahi ekipmanları ile  6 odalı ameliyathanemizde  cerrahi işlemler başarı ile yapılmaktadır.