Hasta Hakları Birimi
17 Nisan 2022

Hasta Hakları
Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma 
Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma
Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım
Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
Tıbbi Özen Gösterilmesi
Bilgilendirme ve Bilgi İsteme
Sağlık Kuruluşunu ve Personeli Seçme ve Değiştirme
Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
Tedaviyi Reddetme ve Durdurma
Güvenliğin Sağlanması
Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi
Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma
Müracaat, şikayet ve dava
Tıbbi Ameliyelerde Rıza alınması  
Bilgilerin Gizli Tutulması
Hasta Sorumlulukları
Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:
a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur. 
Hasta hakları ile ilgili müracaatlarınızı hastanemiz Hasta Hakları Birimi’ne  yapabilirsiniz.
Ayrıca tüm dilek, şikayet ve önerilerinizi, www.eyupdh.saglik.gov.tr  web sayfamıza,  Sağlık  Bakanlığı hastahaklari.saglik.gov.tr  web sayfasına iletebilir veya Alo 184 Sağlık Bakanlığı SABİM hattını  arayabilirsiniz.  
Önerileriniz için ayrıca Halkla İlişkiler  Birimine veya Baştabipliğe başvurabilir, bankolarımızdan temin edeceğiniz “Öneri ve Şikayet Formu” nu doldurarak Dilek ve Öneri Kutusu’na atabilirsiniz. Amacımız hasta ve çalışan memnuniyetidir. Kaliteli, güvenilir ve güler yüzlü sağlık hizmeti sunmaktır. Eleştiri ve önerileriniz bizlere yol gösterici olacaktır
Hasta Hakları Birim Sorumlusu; Esra Yazgülü TOPRAK
TEL: (0212) 6165985   (0212) 4172900 - 2003 
Emailedhhastahaklari@gmail.com