Psikiyatri
17 Nisan 2022

Psikiyatri polikliniğimizde; depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, yeme bozuklukları, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisi yapılmaktadır. 
Psikoloji laboratuarımızda psikoloğumuz tarafından Minesota çok yönlü kişilik envanteri, Porteuszeka testi, Kent – egy zeka testi, Alexander zeka testi yapılmaktadır.