Sağlık Kurulu / Rapor
15 Kasım 2022

BİLGİLENDİRME VE RIZA

Sağlık Kurulu/Rapor almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)'den (Tlf.: 182 veya www.mhrs.gov.tr web adresinden) randevu alıp “Sağlık Kurulu/Rapor” birimine başvurunuz.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi Merkez Polikliniği’nde;  Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu (randevulu), Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu(ÇÖZGER) 14-18 yaş arası verilmektedir.(randevulu), Silah Ruhsatı(randevulu), Silahlı/ Silahsız ÖzelGüvenlik(randevulu), İşe Giriş(randevulu), Üniversite Kayıt (randevulu), Evlilik,  Gemi Adamı Genel Muayene / Periyodik(randevulu), Akli Meleke(randevulu), Vasi Raporu (Mahkemeden Üst yazı ile) , Staj (Öğrenci Belgesi, randevulu)  T.C. Vatandaşlık(randevulu), Yurtdışı Vatandaşlık / T.C. Vatandaşlık (randevulu), Tek Hekim İşe-Okula Giriş, Ehliyet Raporları(randevulu)  

(Aile Hekiminden Sevk kağıdı)verilir.   

Çalışma Gücü Kaybı Tespiti, İş Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespiti S.B.Eğitim ve Araştırma ve Devlet Üniversite Hastanelerinde, Meslek Hastalığı Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları Tespiti S.B Meslek Hastalıkları Hastanesinde verilmektedir. 

Sağlık Kurulu İşlemleri;

“Sağlık Kurulu/Rapor bankosunda kayıt ve sonra vezneye ücreti ödeyip ilgili bölümlere muayeneye gidiniz.

  1. Muayene, görüş alışverişi ve tetkik farklılıkları nedeni ile ücretlerde farklılıklar olabilir.
  2. Sağlık Kurulu / Rapor başvurusunda bulunacak kişilerin E- Devlet üzerinde  ‘ Kişisel Sağlık Bilgi Formu’ nu doldurmaları gerekmektedir.
  3. Sağlık Kurulu/Rapor muayeneleri saat 10:00 – 11:00 arasında ilgili polikliniklerde yapılır. Hasta muayenesi yapılırken lütfen içeriye girmek için ısrar etmeyiniz. Hasta ekranından daveti bekleyiniz.
  4. Doktorunuzun istediği ilave uzman muayenesi, tetkik ve testler için tekrar Sağlık Kurulu (kayıt) ve Vezneye (ücret) müracaat sonrası ilgili bölümlere gidiniz. Gemi Adamı Sağlık Raporu için ilave olarak madde bağımlılığı testleri istenir ve gerekli numune (idrar-kan) yardımcı sağlık personeli refakati ve gözetiminde alınır. Gemi Adamı Sağlık Raporu için saat 10.00 a kadar aç karnına gelinmelidir.
  5. Doktorunuz gerekli gördüğü ilave ileri tetkik ve testleri Eğitim ve Araştırma hastanelerinde yaptırmanızı isteyebilir.
  6. Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu; Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu(ÇÖZGER)  muayene işlemleri bitenler Salı ve Perşembe günleri saat 15.00 Kurul odası önünde hazır bulunmalıdır. Rapor alma zamanı kurul sonrası tarafınıza bildirilecektir.
  7. Tek Hekim -Durum Bildirir- Raporu alacakların muayene öncesi kendilerine verilen  “Durum Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu” nu doldurmaları gerekmektedir.
  8. Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu alacakların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu” nu okuyup imzalamaları gerekmektedir.
  9. Ehliyet raporlarında (engelliler için) özel tertibatlı araç kullanması uygun görülen kişiler İl Sağlık Müdürlüğü Komisyonuna sevk edilir.TEK HEKİM VE SAĞLIK KURULU RAPOR MÜRACAAT

Eyüpsultan Devlet Hastanesi Başhekimliği

(Sağlık Kurulu/Rapor Birimi’ne)

Aşağıda içeriği açıklanan “Bilgilendirme ve Rıza”yı okudum, anladım ve kabul ediyorum. Bu doğrultuda belirttiğim Rapor/Sağlık Kurulu Raporu’nun verilmesi için gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                              ……/……/………

rTek Hekim -Durum Bildirir- Raporu / İşe Giriş Raporu, Spor Lisansı v.b. (90 ₺ )

r Yurt kayıt - Staj Raporu (Öğrenci belgesi )

rEhliyet Raporu “Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu (tek hekim onayı 90 ₺ , iki hekim onayı 130 ₺  ile  3 ve üzeri hekim onayı 215 ₺  arası)

rEvlilik Raporu  90 )

rTek Hekim -Akli Meleke- Raporu “Psikiyatri”  (Noter-Tapu dairesinden resmi yazı,  90 ₺)

rVasi Tayini - Heyet Raporu (Mahkemeden resmi yazı)

rErişkinler için Engelli Sağlık Kurulu Raporu

            rEvde Bakım Aylığı                                rEngelli (Grup-Bireysel) Eğitim

            rEngelli Kimlik Kartı                                  rEngelli İş Başvurusu

rEngelli Aylığı, Bakıma Muhtaç Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı (Sosyal Yerleşme ve Dayanışma)

rEngelli Vergi İndirimi (Defterdarlık yazısı)        r....../……/……… tarihli engelli raporum var.

rÇocuklar için Özel Gereksinim Raporu (14-18 yaş arası verilmektedir)

rSilah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatı / Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İçin Sağlık Kurulu Raporu   (400 ₺ 

rSilahlı Özel Güvenlik Görevlisi İçin Sağlık Kurulu Raporu  (350 ₺ )

rÖzel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Sağlık Kurulu Raporu  (350 ₺ )

rSağlık Kurulu Raporu / İşe Giriş Raporu  (  350 ₺ )

rGemi Adamı Raporu(Hudut Sahiller G.Md. den yazı, 350 , periyodik muayene 90 ₺)

rGüverte sınıfı                  r Makine Sınıfı                     r Yardımcı Sınıf                                                 

rAmatör Denizci Belgesi ( 130  )

rDiğer: __________________________________________________________                                                  

                                                                                                                                        Adı Soyadı / İmza

                                                                                                              Kendi veya Yasal Vekili

Adres                    : _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Ev Telefonu          : (_____) _________________________   GSM Telefonu               : (_____) ______________________

*15 yaşından küçüklerde resim zorunluluğu yoktur.

.

Bilgi için                           

Eyüp Devlet Hastanesi                          

Merkez Polikliniği Sağlık Kurulu-Rapor Birimi            
Tel: 0212 417 29 00 (5 hat)   Dahili:1138                                             

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ