Verimlilik Yerinde Değerlendirme
02 Kasım 2017

    Hastanemiz; Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığının 16/10/2017 tarihli, 31057445- E-298 sayılı yazısı gereği sağlık tesislerimizde, hizmet sunum performanslarının değerlendirilmesi amacı ile 25 Ekim 2017 tarihinde Ekip Sorumlusu Halit Kahveci, Ekip Üyesi Nurhan Ertürk, Ekip Üyesi Oktay Doğan ve Ekip Üyesi Sevtap Durmuş tarafından Yerinde Değerlendirme yapılmıştır.